Basisbanen: presentatie en publieksdiscussie door Kees Mosselman en Louis Polstra

Een presentatie en inhoudelijke publieksdiscussie door onderzoekers Kees Mosselman en Louis Polstra van het lectoraat Arbeidsparticipatie van de Hanzehogeschool Groningen met als onderwerpen: basisbaan versus basisinkomen, recht op (zinvol) werk voor iedereen, werk en maatschappelijke participatie/betekenis, werk en gezondheid, werk en doorbreken van armoede, basisbanen in Groningen (speerpunt in het coalitieakkoord).

Tweet Deel