Henk Kamsma / Hegeliaans Kunsthart

Op naar een Hegeliaans Kunsthart. Het benaderen van kunst en het al dan niet als mooi ervaren, wordt veelal ingegeven door een directe gewaarwording, waarbij het hart en de intuïtie vaak leidend zijn. Tijdens De Nacht van Kunst & Wetenschap nodigt Henk Kamsma bezoekers uit om het persoonlijk perspectief in te ruimen voor een meer objectieve waarneming. Door middel van een hegeliaans dialectische benadering zullen de algemeenheden, regelmatigheden en wetmatigheden die de makers aan de getoonde kunstwerken hebben toevertrouwd, worden besproken. Hierbij zullen de fundamentele beeldaspecten: ritme, verhouding en compositie centraal komen te staan.

Tweet Deel