Jouke de Vries: Over Obama, Trump, Baudet en nog veel meer!

Prof. dr. Jouke de Vries is per 1 oktober 2018 benoemd tot voorzitter College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij heeft als wetenschapper en als bestuurder een uitstekende staat van dienst. De Vries heeft veel ervaring als leider in verschillende organisaties in een politiek-bestuurlijke omgeving. Hij bezit een groot netwerk in Den Haag. Naast zijn functie als bestuursvoorzitter bekleedt De Vries diverse nevenfuncties in besturen en Raden van Toezicht, die in relatie staan tot de RUG.

De Vries (Dearsum, 1960) studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam met bestuurskunde als kopstudie. In 1984 werd hij benoemd tot universitair docent bij de vakgroep Bestuurskunde. Hij promoveerde in 1989 bij de hoogleraren Hans Daudt en Hans Daalder op het proefschrift Grondpolitiek en kabinetscrises.

In 1999 werd De Vries benoemd tot hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Ook is hij vanaf dat moment wetenschappelijk directeur en later decaan van de Campus Den Haag (een dependance van de Universiteit Leiden). Campus Den Haag groeide onder zijn leiding uit tot een internationaal vooraanstaand academisch centrum met duizenden studenten. In mei 2015 werd
De Vries benoemd tot hoogleraar Governance & Public Policy aan de RUG. Hij was decaan van Campus Fryslân, de elfde faculteit van de RUG die inmiddels op de rails staat.

De Vries publiceert regelmatig in internationale en nationale tijdschriften. Belangrijke publicaties van zijn hand zijn: Paars en de managementstaat, Een onderbroken evenwicht in de Nederlandse politiek (over Paars en de revolte van Fortuyn) en hij was redacteur van een internationale trilogie over budgetteringsvraagstukken in OECD-landen. De Vries hield diverse belangrijke lezingen zoals de Thorbeckelezing in 2005 en de Burgemeesterslezing in 2008. Hij was columnist van de Staatscourant en schreef artikelen voor diverse landelijke dagbladen.

Tijdens De Nacht van Kunst & Wetenschap neemt De Vries u mee in zijn boeiende lezing over leiderschap, waarvan de titel al voldoende spreekt:

Van inclusief naar exclusief leiderschap. Over Obama, Trump, Baudet en nog veel meer!

Tweet Deel