Mineke Bosch

Mineke Bosch is hoogleraar moderne geschiedenis aan de RUG. Zij specialiseerde in gendergeschiedenis met een accent op wetenschapsgeschiedenis, de studie van (auto)biografie en politieke cultuur/sociale bewegingen. Zij publiceerde onder andere de biografie van Aletta Jacobs (2005) en onlangs: Strijd! De vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland, 1882-1922. (Hilversum: Verloren, 2019). Samen met Egge Knol, conservator geschiedenis en archeologie van het Groninger Museum was zij verantwoordelijk voor de samenstelling van de tentoonstelling Strijd! 100 jaar Vrouwenkiesrecht.

In haar lezing zal Mineke Bosch ingaan op aspecten van de vrouwenkiesrechtbeweging en de uitdaging van het maken van een aansprekende historische tentoonstelling. Wat zijn uitgangspunten geweest van Strijd! en hoe zijn die verwezenlijkt?

 

Tweet Deel