Nathalie Beekman: Gesprekken over Aardbevingen

Het lectoraat Image in context (Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool Groningen) doet artistiek onderzoek in sociale contexten. In 2018 werd een project gedaan in het Groningse aardbevingsgebied.  Onderzoeker Nathalie Beekman geeft een presentatie over dit project: tijdens interviews met bewoners werd aan de keukentafel ‘tafeltheater’ ingezet. Dit is een speciaal ontwikkelde interviewtool die gebruik maakt van opstellingen met symbolische figuren, waarbij de geïnterviewde de regie heeft.

Het eerste deel van een sessie aan de keukentafel bestond uit een interview waarbij het levensverhaal van de bewoner werd opgetekend en de verbinding met het huis en de omgeving centraal stond. In tweede deel -het tafeltheater- konden door de geïnterviewde middels het kiezen en plaatsen van symbolische figuren belangrijke machten, krachten, instituten en personen geïdentificeerd worden. Deze plaatste de figuren in een opstelling waardoor relaties en machtsstructuren tussen de actoren inzichtelijk werden.

Tijdens de presentatie worden de resultaten gedeeld met het publiek en er wordt een korte film getoond. Daarna wordt het spel live uitgevoerd met iemand uit het aardbevingsgebied. Tot slot heeft de zaal de kans om te reageren.

Tweet Deel