Raoul Bongers

English below

Je staat er vermoedelijk nooit bij stil, maar je handen zijn ongelofelijk geavanceerde instrumenten. Met alle verschillende bewegingen en grepen die ze kunnen maken, behoren ze tot de ingewikkeldste onderdelen van je lichaam. Het vervangen van een hand door middel van een handprothese is dan ook niet gemakkelijk. Met name het aansturen van een prothese is erg lastig en vergt veel training. Bewegingswetenschapper Raoul Bongers en Revalidatiearts Corry van der Sluis van het UMCG staan samen met hun collega’s tijdens de Nacht klaar met oefenprothesen zodat mensen met een gezonde hand kunnen ondergaan hoe het is om een prothesehand te leren gebruiken.

Deze programmering wordt verzorgd door UMCG.

Grab it with a prosthetic hand
You probably never think about it, but your hands are incredibly advanced instruments. With all the different movements and grips they can make, they are among the most complex parts of your body. It is therefore not easy to replace a hand with a hand prosthesis. In particular, controlling a prosthesis is very difficult and requires a lot of training. Movement scientist Raoul Bongers and Rehabilitation physician Corry van der Sluis of the UMCG, together with their colleagues, are ready during the Night with practice prostheses so that people with a healthy hand can experience what it is like to learn how to use a prosthetic hand.

This program is organised by the UMCG.

Tweet Deel