Photo Voice

Photovoice gaat over foto’s gemaakt door studenten over eigen ervaren stigma’s. Het bespreken van de  foto’s met anderen werkt destigmatiserend en levert meer begrip op en door in contact te komen met de fotografen werkt het ook aan sociale inclusie. De studenten volgen de opleiding Ervaringsdeskundige in de Zorg aan de Hanzehogeschool Groningen en hebben allen een achtergrond in verslavingszorg, ggz, ervaring met misbruik, suicidaliteit, enz.

De foto’s worden gemaakt om hun verhaal te delen met anderen. We hebben dit opgenomen in het curriculum. Onze studenten passen het weer toe op de eigen werkplek.

Tweet Deel