RE:connect / The Biggest Brother

Door: WERC & Bits of Freedom

Wat delen de bezoekers van de Der Aa-kerk allemaal met elkaar? En mondiaal? WERC en de lokale tak van Bits of Freedom maken de verbinding tussen de onzichtbare data en de mens inzichtelijk door deze te projecteren op de gewelven van de kerk. Waar komt  deze data vandaan en waar wordt het eigenlijk voor gebruikt? Hoe krijg je de regie terug  over je persoonlijke datastromen?

Tweet Deel