Robert Schoevers & Selma Parmentier / Depressie

Selma Parmentier (schrijfster en ervaringsdeskundige) en Robert Schoevers (psychiater) schreven samen het boek Diagnose Depressie. Tijdens de Nacht van de Kunst en Wetenschap leest Selma Parmentier fragmenten uit het boek voor waarin zij op indringende wijze haar eigen ervaringen beschrijft, en gaat Robert Schoevers in op thema’s zoals wat is een depressie, hoe wordt die behandeld en wat betekent ‘personalized medicine’ in de psychiatrie van de toekomst. Samen bieden ze een beeld van een aandoening die heel veel mensen treft, en waar in onderzoek en behandeling veel in wordt geïnvesteerd.

Tweet Deel