Romke Visser over Mussolini

Het imago van Mussolini als spiegel van zijn regime – door Romke Visser

De geschiedenis van het Italiaans fascisme komt neer op de politieke biografie van Mussolini. Achter de facade van de totalitaire staat, ging een complexe, wisselende coalitie van belangengroepen en stromingen schuil, die de Duce via een meesterlijk spel van verdeel en heers aan zijn persoonlijke leiderschap verbond. Hij was daarbij voor velen een enigma, maar in deze lezing wordt duidelijk dat je aan zijn opeenvolgende manieren van (re)presentatie kunt afleiden, waar de Duce met zijn fascisme stond. Een dictator met vele gezichten. Van intrigant en splijtzwam tot verbinder en ‘vader des vaderlands”.Van syndicalist en revolutionair politicus tot de nieuwe Caesar Augustus die de ondergang van het Avondland zou stoppen en het primaat van Italië tot heil van alle Europeanen zou vestigen.

Tweet Deel