Ruben Verwaal

Ruben Verwaal is promovendus wetenschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzoekt hoe bloed in de geschiedenis is geobserveerd, onderzocht en begrepen. Bloed is altijd een machtig symbool geweest van leven, identiteit, familie en geslacht, geweld en dood. Maar ook de wetenschap van bloed kende veel verschillende praktijken: de pols voelen, je ader laten, bloed stollen, cellen door microscoop bestuderen, eigenschappen door scheikunde analyseren.

In de lezing “Bloed Proeven” laat historicus Ruben Verwaal zien hoe wetenschappers op verschillende manieren onderzoek hebben gedaan naar bloed. Antoni van Leeuwenhoek tuurde naar bloedcellen. Herman Boerhaave rook bloeddampen uit een verhitte rondbodemkolf. En Nederlands eerste hematoloog Thomas Schwencke hanteerde Fahrenheits instrument om de temperatuur op te nemen. Maar hoe rijmde deze nieuwe medische kennis van bloed met bloeds betekenissen van leven en dood?

Tweet Deel