Stereotaxie

Stereotaxie is een auditieve installatie van Laura Maes & Kristof Lauwers van Stichting Logos. In deze installatie worden je subsonische hersengolven gemeten door elektroden die aangebracht zijn op je hoofd. Wanneer je plaatsneemt in de stalen koker wordt de cabine langzaam horizontaal gebracht en wordt je omringd door de sonificatie van je eigen hersengolven, via je eigen hersenactiviteit kun je de klank sturen en beïnvloeden.

Tweet Deel