The Future of Performance… Is Inclusive.

Minerva Academie & Jonge Harten Theaterfestival

English below

Bekijk, ruik, voel , hoor en beleef performances op verschillende locaties in de stad.

Elf studenten van de Academie Minerva hebben binnen een uniek programma getiteld The Future of Performance onderzoek gedaan naar performance, publiekswerking en inclusiviteit. Deze thema’s hebben zij als basis genomen voor het maken van eigen werk. Met als resultaat vier verschillende performances die je tijdens De Nacht van Kunst & Wetenschap kunt bezoeken.

De cursus The Future of Performance is ontwikkeld door Jonge Harten Theaterfestival en Academie Minerva. Beide organisaties zetten zich in voor de volgende generatie kunstenaars in de stad Groningen. Samen onderzoeken zij nieuwe mogelijkheden in het maken van, het praten over en het presenteren van kunst.

Docenten: Lola Diaz Cantoni, Jan van Egmond, Merel Heering

Watch, smell, feel, hear and experience performances on different locations in the city.

Within the framework of a unique program titled The Future of Performance a group of eleven students of Minerva Art Academy looked into performance, audience and inclusivity. These themes formed the base from which they have developed their own work. The result: four different performances that you can visit during The Night of Arts and Science.

The Future of Performance is a course developed by Jonge Harten Theaterfestival and Minerva Art Academy. Both organisations support the next generation of artists in Groningen. Together they research new ways of creating art, talking about art and presenting art to an audience.

Mentors: Lola Diaz Cantoni, Jan van Egmond, Merel Heering

Tweet Deel